Religia

W przedszkolu poznaję Jezusa
„Mam dopiero 4 lata i wiem, że jest dobry Bóg, który mnie bardzo kocha. On chce żebyśmy byli radośni i uśmiechnięci”. Julka

 

Każde spotkanie na zajęciach z religii to dobra okazja do wspólnej zabawy i odkrywania, że jesteśmy dziećmi Bożymi. W przedszkolu poznajemy życie Jezusa, a przez bogactwo zabaw, śpiewu, opowieści, symboli i znaków religijnych odkrywamy Pana Boga i Jego obecność w otaczającym nas świecie, w codziennym życiu i wydarzeniach rodzinnych. Prowadzi to do rozbudzenia wiary dzieci oraz głębszego przeżywania codziennej modlitwy zarówno w domu rodzinnym jak i w Kościele.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w grupach cztero-, pięcio- i sześciolatków. Dzieci poprzez zabawę poznają, co dał nam Bóg i czego od nas oczekuje. Na zajęciach nie brakuje wspaniałej atmosfery i radości w odkrywaniu kim jest Pan Bóg. Dzieci uczestniczące w katechezie rozpoznają ślady Boga w otaczającym nas świecie, uczą się słuchania innych ludzi, odkrywają potrzebę współdziałania z innymi, by jeszcze pełniej uczestniczyć w obdarowywaniu siebie radością.
Religia nie jest zajęciem obowiązkowym.

 

Więcej w tej kategorii: « Koło teatralne