Współpraca z rodzicami

Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Mały Artysta" w Łomży

Przedszkole „Mały Artysta” pełni wobec Rodziców funkcję doradczą, informacyjną i wspierającą. Pomagamy Rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci, informujemy o postępach i problemach wychowanków, uzupełniamy wiedzę pedagogiczną Rodziców, wspólnie ustalamy kierunki i zakres działań wychowawczych w placówce.

Formy współpracy z Rodzicami w naszym przedszkolu:

  • Zebrania z Rodzicami (organizacyjne, szkoleniowe, podsumowujące)

  • Uroczystości przedszkolne (rozmowy okolicznościowe)

  • Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym)

  • Pedagogizacja Rodziców (tablice dla Rodziców, ciekawe artykuły, udostępnianie broszur i książek, rozmowy oraz konsultacje z n-lem i specjalistami)

  • Imprezy (festyny, dni otwarte)

  • Zajęcia otwarte

  • Ekspozycja prac dzieci