Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych został utworzony przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży przy wsparciu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek mieści się w budynku Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Mały Artysta" w Łomży.

 

W budynku zlikwidowano bariery architektoniczne, przystosowując je do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

W Ośrodku równolegle z zajęciami edukacyjno– opiekuńczymi, realizowane są profesjonalne zajęcia rehabilitacyjne oraz specjalistyczne terapie prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Formy udzielonego wsparcia:

 • fizjoterapia – kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, kinezjotaping, masaż (leczniczy, klasyczny, limfatyczny, segmentarny) – prowadzone przez specjalistów rehabilitacji,
 • terapia zajęciowa z arteterapią – prowadzona przez terapeutę zajęciowego, pedagoga, oligofrenopedagoga,
 • biofeedback - prowadzony przez psychologa,
 • integracja sensoryczna (SI) - prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów SI,
 • terapia pedagogiczna - prowadzona przez oligofrenopedagoga i pedagoga,
 • terapia ręki - prowadzona przez oligofrenopedagoga i pedagoga,
 • psychoterapia - prowadzona przez psychologa,
 • logoterapia – prowadzona przez logopedę,
 • tyfloterapia- prowadzona przez tyflopedagoga,
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata – prowadzone przez psychologa, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga,
 • zajęcia relaksacyjne w grocie solno- jodowej – prowadzone wg wskazań lekarza rodzinnego pod opieką oligofrenopedagoga lub psychologa.

Przy Ośrodku funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Realizujemy pomoc w trzech obszarach:

 • jak żyć z dzieckiem niepełnosprawnym, wymiana doświadczeń
 • jak w warunkach domowych wspierać rozwój niepełnosprawnego dziecka
 • gdzie szukać pomocy (poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne)

Z zajęć w grupie wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych może skorzystać KAŻDY RODZIC, który czuje się zagubiony, potrzebuje porady, pomocy lub zwykłej, życzliwej rozmowy z osobami, które borykają się z podobnymi problemami dnia codziennego.