Rys historyczny

Niepubliczne Przedszkole Mały Artysta funkcjonuje pod patronatem Stowarzyszenia Edukator od 2003 roku. W poprzednich latach w naszym budynku funkcjonowało Publiczne Przedszkole nr. 6. Zmiany w polityce oświatowej miasta spowodowały likwidację tego przedszkola. Pomocną dłoń wyciągnęło wówczas do nas Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży. Stowarzyszenie objęło swoją opieką i nadzorem 120 dzieci i cały personel placówki.

Pierwszym dyrektorem była mgr Izabela Czerniawska, następnie mgr Alicja Tomaszewska. Od dnia 01.09. 2015r. dyrektorem jest mgr Małgorzata Grudka. Wicedyrektorem natomiast mgr Ewa Bikowska. W 2015 roku placówka stała się przedszkolem integracyjnym.

Obecnie obejmujemy opieką około 200 wychowanków.