Kadra i specjaliści

cellpadding="10"

 

Małgorzata Grudka

- Dyrektor, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Kurs kwalifikacyjny – Organizacja i zarządzanie oświatą

 

Ewa Bikowska

- Wicedyrektor, mgr nauczania początkowego
Studia podyplomowe: Język angielski

  Kurs kwalifikacyjny - Organizacja i zarządzanie oświatą 

 
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół 13 nauczycieli i 4 specjalistów. Nasza kadra wzbogaca pracę dydaktyczną i edukacyjną przedszkola poprzez dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i logopedii.

Emilia Zyskowska- Marchlik

- psycholog/ terapeuta SI
Pedagogika ogólna: Akademia Pedagogiki specjalnej
Studia magisterskie: Psychologia kliniczna, Uniwersytet SWPS
Studia podyplomowe: Terapia integracji sensorycznej
Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Ewelina Konopka

Magister - Filologia Angielska

Studia podyplomowe: Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne

Alicja Tymińska

Magister - Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zburzeniami ze spektrum autyzmu

Angelika Przyborowska

Licencjat - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Justyna Magdalena Kozikowska

Magister - Pedagogika Wczesnoszkolna

Diana Tyszka

- Magister – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Martyna Mocarska

- Magister – pedagogika wczesna edukacja

Anna Dybikowska

- Magister: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Ewelina Cwalina

licencjat – Filologia Angielska

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Aneta Niedbała

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Natalia Jankowska

Magister: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspargera
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe: Logopedia

Patrycja Magdalena Plona

licencjat - Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Marzena Truszkowska

magister - Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Marta Zawojska

- nauczyciel angielskiego, licencjat Filologia Angielska
- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

Monika Grudka

- pedagog specjalny/nauczyciel wspomagający

Magister - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
 
Studia podyplomowe: Rewalidacja
Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami spektrum autyzmu

Katarzyna Cwalina

- logopeda

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe: Logopedia
Kurs kwalifikacyjny - pedagogika lecznicza
Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

Lidia Grabska

- logopeda

FIZJOTERAPEUTA

INTENDENT:

Dorota Górska

KUCHARKI:

Wolińska Irena, Komorowska Danuta, Małgorzata Zduńczyk

POMOC NAUCZYCIELA:

Wysmułek Małgorzata

Sielawa Jolanta

PERSONEL OBSŁUGOWY :

Urszula Wolińska

Mariola Siwa

Marta Duda

Jacek Siwa

Monika Kołodziejczyk

Agnieszka Galanek

Michałowski Lech

Zacharzewska Beata

Joanna Dardzińska

Barbara Openchowska