Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” Bilingual Future

Autor programu: Claire Selby

Wykonawca programu: Marta Zawojska

Miejsce realizacji programu: Niepubliczne Przedszkole Mały Artysta w Łomży

Adresaci programu: dzieci uczęszczające do grupy dwujęzycznej

Czas trwania projektu: wrzesień 2021- czerwiec 2024

CEL

Zasadniczym celem Powszechnego Programu Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej (do 6 roku życia) tak, żeby język angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób dziecko naturalnie - czyli na tych samych zasadach jak pierwszy - nabywa drugi język. Dwujęzyczność to cel, który postrzegany zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej.

Cele ogólne:

 • kształtowanie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka angielskiego wśród dzieci
 • kształtowania umiejętności rozumienia ogólnego sensu krótkich opowieści i historyjek
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej
 • wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa)
 • poszerzanie i utrwalanie słownictwa, a więc również uatrakcyjnienie sposobu obcowania dziecka z językiem angielskim w przedszkolu

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • stopniowo osłuchuje się z dźwiękami i intonacją języka angielskiego
 • rozwija umiejętność rozumienia poleceń nauczyciela i reagowania na nie
 • rozwija umiejętność słuchania w celu zrozumienia sytuacji
 • rozwija umiejętność rozumienia kontekstu
 • wypowiada się swobodnie na dany temat
 • właściwie reaguje na proste polecenia i komunikaty nauczyciela
 • umiejętnie odnajduje się w zainicjowanej sytuacji dramowej 

Zadania programu

Rok szkolny 2021-2022 Kurs edukacyjny Baby Beetles
Rok szkolny 2022-2023 Kurs edukacyjny Tom and Keri A
Rok szkolny 2023-2024 Seria edukacyjna Tom and Keri B

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” realizowany będzie w latach 2021 - 2024 w grupie dwujęzycznej.Do grupy dwujęzycznej uczęszczać będą dzieci czteroletnie. Początek realizacji Programu Powszechnej Dwujęzyczności nastąpi we wrześniu 2021roku. Kontynuacja programu zaplanowana jest na kolejne 2 lata w tej samej grupie przedszkolnej. Sześciolatki kończące edukację przedszkolną zakończą tym samym udział w programie „Dwujęzyczne Dzieci”.

 • My family and home - Dom i moja rodzina
 • My body - Mojeciało
 • My friends - Moiprzyjaciele
 • Colours - Kolory
 • My hause-Mój dom
 • Feelings and emotions - Uczucia i emocje
 • Animals - Zwierzęta
 • Weather and Seasons - Pogodaiporyroku
 • Food - Jedzenie
 • Dailyroutines - Czynności dnia codziennego
 • Sport and hobbies – Sport i hobby
 • Nature - Przyroda
 • Holidays: Christmas, Easter, Valentine’s Day , Mother’s and Father’s Day –
  Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Świętego Walentego, Dzień Mamy i Taty.

 file doc1Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ZAŁĄCZNIK

 

 

cert2022