Program Kraina Innowacji "Rozkoduj Nowoczesne Technologie"

Na podstawie Ogólnopolskiego Programu mgr Anna Kaim
Opracowała Diana Tyszka

I. Cele Programu

Cele ogólne:
- innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki spędzania czasu wolnego online zaproponowanymi aplikacjami
- tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata poprzez kodowanie i bezpieczne wykorzystanie TIK w procesie edukacyjnym
Cele szczegółowe:
- poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii oraz ich bezpieczne wykorzystanie;
- poznawanie świata poprzez kodowanie;
- rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
- tworzenie odpowiednich warunków do pełnej aktywności dzieci w trakcie zabaw i wykonywanych zadań;
- współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

 

II. Zadania programu (jedno z dwóch do wyboru w danym miesiącu):

Październik/Listopad- Zadanie 1 : Do hymnu!/ To flaga?!
Grudzień- Zadanie 2 : Labirynt sensoryczny/ Labirynt dla spostrzegawczych
Styczeń- Zadanie 3: Generujemy/ Szyfr Cezara
Marzec- Zadanie 4 : Ta lodówka mówi?!/ Disney prezentuje!
Kwiecień- Zadanie 5 : Lustereczko/ Tańczący z palcami…
Maj- Zadanie 6 : Zakodowane kanapki/ Przepis TOP SECRET

file pdf27.-Regulamin-Ogolnopolskiegi-Programu-Krainy-Innowacji-Rozkoduj-Nowoczesne-Technologie.pdf