OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "SZANSA" W ŁOMŻY

Uśmiech dziecka jest dla nas największą radością!!

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Szansa” w Łomży został utworzony przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży. Zapewnia dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 25. roku życia, z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężeniami, udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, rekreacyjnych oraz specjalistycznych prowadzonych zespołowo lub indywidualnie. Zajęcia odbywają się maksymalnie w 4 osobowych grupach.

 W budynku zlikwidowano bariery architektoniczne, przystosowując je do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W Ośrodku równolegle z zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi, realizowane są profesjonalne zajęcia rehabilitacyjne oraz specjalistyczne terapie prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów (zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem).

Dla każdego dziecka opracowuje się indywidualny program rewalidacyjno – wychowawczy, który dostosowany jest do indywidualnych możliwości dziecka oraz arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
W czasie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dzieci biorą także udział w zajęciach rekreacyjnych oraz kulturalno – oświatowych. Uczestniczą w cyklicznych wydarzeniach organizowanych w Przedszkolu „Mały Artysta” w Łomży tj. – edukacja muzyczna, teatrzyk dla dzieci itp. Organizowane są także spacery po parku, na plac przedszkolny, po mieście itp. Dzieci biorą udział w Festynie Rodzinnym organizowanym przez Przedszkole „Mały Artysta” w Łomży oraz Olimpiadzie Sportowej ( na miarę swoich możliwości psycho-fizycznych), w której uczestniczą dzieci zdrowe oraz z niepełnosprawnością.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli specjalistów oraz pomoc nauczyciela w profesjonalnie i estetycznie wyposażonych pracowniach i salach. Korzystamy także z seansów w Grocie Solno – Jodowej, która mieści się w budynku.

Wkładamy całe serce w opiekę i wychowanie naszych wspaniałych wychowanków.

Więcej w tej kategorii: (SI) Integracja Sensoryczna »