EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W dniach 21 stycznia  2016 r. – 29 stycznia 2016 r. została przeprowadzona w naszym przedszkolu ewaluacja zewnętrzna.

Ewaluacja zewnętrzna była prowadzona z ramienia Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży, przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji ; w składzie: Pani Izabela Sidor, Pani Danuta Radwańska .

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa , w celu ustalenia, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w  rozporządzeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. Dla przedszkoli wyznaczonych jest 12 wymagań. W naszej placówce zakres badania obejmował trzy wymagania:

Wymaganie 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

Wymaganie 4. Dzieci są aktywne.

Wymaganie 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Przeprowadzone badanie wykazało, że we wszystkich trzech obszarach podejmujemy działania z wysokiego poziomu wymagania.

Jest to najwyższa możliwa ocena!

Serdecznie dziękujemy rodzicom i zaproszonym partnerom za aktywną i życzliwą pomoc w przeprowadzeniu badań.


Poniżej przedstawiamy Państwu raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Mały Artysta w Łomży, przesłany przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

kartaRaport z ewaluacji.